Het Honours Class programma geeft excellente studenten de kans om kennis te maken met het snijvlak tussen geneeskunde, wetenschap en maatschappij. Experts van binnen en buiten het Erasmus MC worden uitgenodigd om met de studenten te discussiëren. Daarnaast maken ook excursies en workshops deel uit van het programma. Ieder blok, bestaande uit een periode van zes maanden wordt afgesloten met een scriptie. In totaal doorloopt een student 3 blokken.

Studenten die hieraan hebben deelgenomen missen een platform waarin ze hun ervaringen met de Honours Class in leven kunnen houden. Een platform waarin vriendschap in stand wordt gehouden, herinneringen boven water gehaald worden en de Honours Class levendig blijft.

EHAV zal dit platform verwezenlijken door het organiseren van activiteiten als ontmoetingen, symposia, workshops en excursies.