Welkom op onze website! In de menubalk hierboven kun je kiezen waar je meer over wilt lezen.

Deelname aan de Honours Class van het Erasmus MC is een bijzondere ervaring die elke student een leven lang zal koesteren. Een ervaring waarbij nieuwe vriendschappen worden gevormd, vaardigheden, kennis en inzichten worden verkregen die bijdragen aan het realiseren van een succesvolle toekomst.

Om deze ervaringen met de Honours Class levend te houden, is er een besluit gekomen tot het oprichten van een alumni vereniging: Erasmus MC Honours Class Alumni Vereniging (EHAV).

EHAV ambieert oud-deelnemers van de Honours Class met elkaar te verbinden. Hierbij vormt een halfjaarlijkse bijeenkomst, bestemd voor alle alumni, de basis. Vast onderdeel van deze bijeenkomst is een topspreker uit de medische wereld, het bedrijfsleven, de politiek of de wetenschap, die een aansprekend thema aan een kritische beschouwing zal onderwerpen. Tevens zal EHAV een faciliterende rol spelen rondom specifieke jaargroep activiteiten.
In ons jaarplan staat beschreven hoe de EHAV zich in de komende jaren zal inzetten, hoe de organisatie eruit ziet en wat er in de agenda gepland staat. Dit jaarplan zullen wij als leidraad gebruiken.

Wij hopen een leuke periode tegemoet te gaan met onze vereniging en zullen onze best doen om als EHAV een platform te creëren, waarmee oud-deelnemers in staat worden gesteld hun ervaringen vanuit de Honours Class levend te houden en zich hierbij te blijven ontplooien!